PDA

View Full Version : سوال: پیغام خطای Overflowexception برای داده رشته ایmajid216
جمعه 10 مرداد 1393, 11:38 صبح
سلام
من تعداد زیادی Textbox و تعداد زیادی ComboBox دارم که برای آنها یک Insert نوشتم و کاملا جواب داد
حال برای همین داده ها عمل Update را انجام دادم که با پیغام overflow Exception was unhandled مواجه شدم بعد از بررسی که انجام شده متوجه شدم به ششمین Textbox من ایراد می گیرد که نوع داده ای که این Textbox ذخیره می کند Nchar(15) می باشد و خود textbox هم دارای همین محدودیت است و اصلا عملیات ریاضی هم ندارم
در ضمن عمل insert که قبلا جواب می داد حالا همین پیغام را می دهد.

parvizwpf
جمعه 10 مرداد 1393, 11:43 صبح
میشه کد خطی که خطا میده رو بگذاری؟

majid216
جمعه 10 مرداد 1393, 13:46 عصر
db2.insert_tarafhesabjadid(
Int32.Parse(textBox4.Text.Trim()), byte.Parse(comboBox1.SelectedIndex.ToString()),
textBox1.Text.Trim(), textBox2.Text.Trim(), textBox5.Text.Trim(), textBox18.Text.Trim(), textBox6.Text.Trim(),
textBox7.Text.Trim(),
byte.Parse(comboBox2.SelectedIndex.ToString()), decimal.Parse(textBox8.Text.Trim()),

byte.Parse(b.ToString()), byte.Parse(comboBox3.SelectedIndex.ToString()),

decimal.Parse(textBox10.Text.Trim()), comboBox4.Text.Trim(), byte.Parse(comboBox5.SelectedIndex.ToString()), byte.Parse(comboBox7.SelectedIndex.ToString()),

byte.Parse(comboBox6.SelectedIndex.ToString()), textBox9.Text.Trim(), textBox11.Text.Trim(),

byte.Parse(comboBox8.SelectedIndex.ToString()), textBox13.Text.Trim(), textBox14.Text.Trim(), textBox15.Text.Trim(),
textBox16.Text.Trim(), textBox17.Text.Trim(), maskedTextBox1.Text.Trim());

MessageBox.Show("طرف حساب جدید با موفقیت ثبت شد");

this.Close();

parvizwpf
جمعه 10 مرداد 1393, 14:58 عصر
شاید داره مقدار بیش از 15 تا میفرسته

majid216
جمعه 10 مرداد 1393, 15:53 عصر
منظورت از 15 تا چیه ؟ اگه تعداد textboxها یا ComboBoxها را می گی که آنها 26 تا هستند

majid216
جمعه 10 مرداد 1393, 17:37 عصر
جواب را پیدا کردم حتما باید مقادیر comboboxها را تغییر دهم تا اجازه Update بدهد کسی می دونه چکار باید بکنم که اگر نخواستم تغییری در کامبوباکس ها بدهم پیغام overflow ندهد