PDA

View Full Version : آموزش: میخواستم بدونم چطور میشود یک سطر از یک دیتا گرید ویو را انتخاب کنیم و به محض ا یکی از سلولهای اون سmehregan alinia
سه شنبه 21 مرداد 1393, 19:37 عصر
میخواستم بدونم چطور میشود یک سطر از یک دیتا گرید ویو را انتخاب کنیم و به محض انتخاب اون سطر یکی از سلولهای اون سطر یک کلمه"دریافتی" وارد کند و همزمان رنگ اون سطر عوض شود .
. سلولهای انتخاب شده را به صورت یک تکست در همان فرم بیاورد و به طور پیاپی اگر 10 تا سطر از دیتا گردید را انتخاب کردیم به صورت مرتب در همان فرم آورده شود و اگر هم اگر داخل اون دیتا گرید ویو مبلغ باشد پایین اون تکس های ایجاد شده جمع اون را بیاورد .
و سوال دوم اینکه چطور با هر بار انتخاب مبلغ مندرج در همون سطر صفر شود و در بانک اطلاعاتی ذخیره شود .


اگر امکانش است توضیح بدید نحوه آپدیت اون رو در بانک اطلاعاتی اسکیوال


تاریخ تا تاریخ

شماره قبض

مبلغ

نام پرداخت کننده

وضعیت12/12/1385

3332222

0

علی رحمانی

"دریافتی"02/12/1386

7666388

0

حسین کاظمی

12/02/1386

3143888

0

جمشید ردوفی

"دریافتی"02/12/1386

3432098

0

صادق معروف

"دریافتی"12/12/1386

2309884

1232555

اکبر نویدی

22/12/1383

2343276

9830000

رضا کاظمی

12/12/1381

2423542

2370000

شایان نظری


12/12/1385

3332222

122220002/12/1386

7666388

120993312/02/1386

3143888

1233000جمع کل 38600000