PDA

View Full Version : تابع مشتقpouyaa
دوشنبه 01 خرداد 1385, 11:41 صبح
چگونه میتوان از همچین عبارتی مشتق گرفت


5*t^7+4t^6+3*t^4-1

اَرژنگ
دوشنبه 01 خرداد 1385, 17:31 عصر
چگونه میتوان از همچین عبارتی مشتق گرفت


5*t^7+4t^6+3*t^4-1


هر عبارت را به یک شیئ تبدیل کنید، جمع عبارتها را در یک آرایه نگه دارید. هر شیئ یک توان و یک مضرب دارد، از هر توان یکی کم کنید و در مضربش ضرب کنید،