PDA

View Full Version : ژنریک هاwelcome
یک شنبه 26 مرداد 1393, 08:30 صبح
باسلام
من چند روزی هست درمورد ژنریک ها مطالعه کردم ولی هنوز کامل متوجه نشدم که کاربرد آنها چه موقعی است.لطفا راهنمایی بفرمایید(البته فارسی باشه)

ICollection
IComparer
IDictionary
IEnumerable
IEnumerator
IEqualityComparer
IComparer
IList

باتشکر

یونس ابراهیمی
یک شنبه 26 مرداد 1393, 16:37 عصر
سلام
قسمت ژنریک ها رو بخون
http://www.w3-farsi.com/category/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE/

http://www.w3-farsi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-icomparable/

دارم بقیشونو تکمیل میکنم

welcome
سه شنبه 28 مرداد 1393, 08:54 صبح
کسی نیست کامل جواب بده به این سوال من،می خوام اگه بشه یک مثال از این نمونه برام بزنید تا کامل متوجه بشم.
باتشکر:گریه:
ICollection
IList
IEnumerable
IDictionary
IQueryable
IEnumerator
IComparer
IEqualityComparer

Mori Bone
سه شنبه 28 مرداد 1393, 09:43 صبح
شما فقط با جستجو می تونید به جواب این همه سوال برسی:چشمک:

welcome
سه شنبه 28 مرداد 1393, 12:06 عصر
شما فقط با جستجو می تونید به جواب این همه سوال برسی:چشمک:

جستجو کردم ولی درست متوجه نشدم(MSDN و ..) اگر کسی کارکرده باشه با این ها بتونه یک نمونه مثال و یا حتی نحوه استفاده را توضیح بده متشکر می شوم.