PDA

View Full Version : مشکل در دریافت شماره تلفن؟ghaedi70
یک شنبه 23 شهریور 1393, 20:29 عصر
سلام .من بااین دستور port را باز کردم.
serialPort1.Open();
MessageBox.Show("port baz shod");
سپس ی timer قرار دادم و در رویدادtick این کد را نوشتم:


if (serialPort1.IsOpen)
textBox1.Text += serialPort1.ReadExisting();

3.حالا تلفن که زنگ می خوره تو textboxبهم شماره تلفن نشان میده:

+CLIP: "+989385809072",145,,,,0

RING

+CLIP: "+989385809072",145,,,,0

RING

+CLIP: "+989385809072",145,,,,0

4.اگه من بخوام فقط شماره 09385809072 را در textbox داشته باشم باید چیکار کنم؟

دلتنگ اسمان
یک شنبه 23 شهریور 1393, 21:02 عصر
سلام
مطمئن نیستم ولی فکر کنم اینطوری جواب بگیری:

string[] number = new string[0];
if (serialPort1.IsOpen)
{
number = serialPort1.ReadExisting().ToString().Split('"');
}
textBox1.Text += number[1];

ghaedi70
یک شنبه 23 شهریور 1393, 21:43 عصر
این error میده123447

دلتنگ اسمان
دوشنبه 24 شهریور 1393, 00:28 صبح
if رو به ان صورت بنویس و چک کن ببین رشته str خالیه یا مقدار داره اگه مقدار داره مقدارش دقیقا چیه؟

if (serialPort1.IsOpen)
{
string str = serialPort1.ReadExisting().ToString();
number = serialPort1.ReadExisting().ToString().Split('"');
}

asadimilad
دوشنبه 24 شهریور 1393, 00:59 صبح
اگه یک richTextBox روی فرمت قرار بدی و اطلاعات دریافتی را در آن قرار بدی بعد هم از این کد استفاده کنی بهتره

try
{
//serialPort1
string[] Number = serialPort1.ReadExisting().ToString().Split('"');
//یا
//richTextBox1
string[] Number = richTextBox1.Text.Split('"');
textBox1.Text=Number[1];
}
catch
{
}

ghaedi70
سه شنبه 25 شهریور 1393, 12:56 عصر
شاید این بهتر باشه.
ی listboxروی فرم قرار دادم.وقتی فرم لود میشه تا زمانی که تلفن زنگ میخوره چند خط خالی رد میشه.
حالا اگه بخوام اولین item که دارای متن باشه را پیدا کرده و متنش را بزارم تو textboxباید چیکار کنم؟