PDA

View Full Version : سوال: ایجاد یک component در پروژه مهندسی نرم افرازasal71
دوشنبه 14 مهر 1393, 21:17 عصر
با سلام
دوستان کسی هست که بتونه به من کمک کنه؟استاد گفته یک component برای رسم نمودار طراحی کنیم.درس نرم 2
استاد گفته دو عدد ورودی میدیم و باید نقطه را در مختصات مشخص کنه برامون