PDA

View Full Version : آموزش: ایجاد سبد خرید با استفاده از PHPوjQueryesmajidmn
یک شنبه 20 مهر 1393, 11:35 صبح
در این آموزش قصد داریم تا به شما نحوه ایجاد یک سبد خرید را بدهیم که محصولات شما در پایگاه داده MySQL ذخیره خواهند شد و با استفاده از PHP پردازش شده و نمایش داده خواهند شد.

http://8np.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-php%D9%88jquery/

bagherok
یک شنبه 20 مهر 1393, 13:32 عصر
http://tutorialzine.com/2009/09/shopping-cart-php-jquery
http://demo.tutorialzine.com/2009/09/shopping-cart-php-jquery/demo.php