PDA

View Full Version : فرق C# Microsoft و C# Builder چیست؟delphi77
شنبه 13 خرداد 1385, 15:26 عصر
منظورم اینکه پروژه های آنها با هم سازگارند ؟ اگر جواب مثبت می باشد تنها IDE آنها با هم فرق دارد؟

delphi77
سه شنبه 20 تیر 1385, 17:18 عصر
sos for help