PDA

View Full Version : سوال: مشکل در نمایش پیغام با متن ترکیبی فارسی و انگلیسیadineh67
چهارشنبه 10 دی 1393, 01:50 صبح
سلام
کد نمایش پیغام زیر رو در برنامم دارم:
MessageBox.Show(" آیا گزینه " + TXTArea.Text + " حذف ", "حذف شود؟", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
موقع اجرا متن پیغام به شکل زیر بهم میریزه:


127055
راهی هست که بشه درستش کرد؟

plus
چهارشنبه 10 دی 1393, 07:02 صبح
یا باید MessageBox رو راست به چپ کنید:

string message = string.Format("آیا گزینه {0} حذف شود؟", TXTArea.Text);
MessageBox.Show(message, "حذف", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1,
MessageBoxOptions.RtlReading);

یا باید دست به دامن برعکس قرار دادن کلمات بشین! یعنی توی متنی که وارد کردین جای "حذف شود؟" و "آیا گزینه" رو عوض کنید.

string message2 = string.Format("حذف شود؟ {0} آیا گزینه", TXTArea.Text);
MessageBox.Show(message2, "حذف", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);