PDA

View Full Version : همه چیز درباره MCPD - از سری مدارک جدید مایکروسافت ویژه .net framework 2.0Ehsan Rafsanjani
یک شنبه 21 خرداد 1385, 01:40 صبح
درود به همه دوستان
هدف از ایجاد این تاپیک فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای کسب مدرک جدید مایکروسافت mcpd است
در این تاپیک به کمک شما دوستان سعی خواهد شد تمام اطلاعات مفید، نحوه برگزاری امتحان، نمونه سوالات، کتابهای مرجع و منابع امتحان بیان شود، امیدوارم با کمک شما دوستان منبع خوبی برای همه کاربران فارسی زبان دات نت فراهم کنیم.

sinpin
یک شنبه 21 خرداد 1385, 02:09 صبح
ممنون احسان خان کار جالب و مفیدی است
شما ظاهرا دوبی هستید و این لطف قضیه رو دوچندان میکنه.
و خود من هم تصمیم دارم برای microsoft certified و ielts بیام دوبی امتحان بدم.

در مورد قیمت ها و زمان برگزاری امتحانات (ielts , toefl, computer...) هم اگه بنویسید یا سایت معرفی کنید ممنون میشم.

Ehsan Rafsanjani
یک شنبه 21 خرداد 1385, 02:23 صبح
پیشینه: مایکروسافت بعد از ارایه محصولات جدیدش در سال 2005 تصمیم گرفت تصمیماتی برا ی تغییر در مدارک پیشین خود اتخاذ کند که حاصل این کار ارایه مدارک جدید در سه سطح است:
Technology Series ، Professional Series ، Architect Series
(تمرکز این تاپیک بیشتر در Technology Series ، Professional Series می باشد)

Technology Series: یا mcts به نوبه خود به سه بخش web, windows و distrbuted تقسیم می شود
البته مدرک mcts برای sql2005 و biztalk هم وجود ارد که خارج از بحث این تاپیک است

Professional Series : یا mcpd نیز به همان طریق به سه بخش تقسیم می شوند:
Professional Developer: Web Developer
Professional Developer: Windows Developer
Professional Developer: Enterprise Applications Developer

علاقه مندان می توانند بخش مورد نظر خود را انتخاب کنند یعنی به عنوان مثال اگر web application را انتخاب کنیم مدرک نهایی mcpd با گرایش web develepor می باشد.

بخش mcts شامل 2 امتحان می باشد
536-70: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
این امتحان بین همه گرایش ها یکسان است و تقریبا بحث اولیه ما در این تاپیک بیشتر روی آن متمرکز است. (در پست بعدی توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد)

528-70: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-Based Client Development
امتحان ویژه web developer ها ( بیشتر شامل اصول اولیه asp.net )

526-70: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development
امتحان ویژه windows developer ها ( بیشتر شامل اصول اولیه asp.net )


بخش mcpd تنها یک امتحان دارد:
547-70: PRO: Designing and Developing Web Applications by Using the Microsoft .NET Framework
امتحان ویژه web developer ها

548-70: PRO: Designing and Developing Windows Applications by Using the Microsoft .NET Framework
امتحان ویژه windows developer ها

M.GhanaatPisheh
یک شنبه 21 خرداد 1385, 02:46 صبح
نکته اضافی :
این امتحانها فعلا ورژن بتای خودشو پشت سر می گذاره،
هنوز کتاباشم کامل در نیومده. (Comming soon) و بعضیاش چند ماه دیگه بیرون میاد. ولی به دوستانی که قصد دارن امتحان بدن توصیه می شه از Exam Prep های موجود استفاده کنن.

تستها هم که هم اکنون به راحتی پیدا می شه.
نکته مهم توی نسل جدید امتحانهای مایکروسافت دسته بندی جالب و هدفگیری بهینه این دسته بندیهاست.

نکته دی اینکه گر با کسب مدرک SQL SERVER 2005 و به BizTalk 2006 به همراه سه MCPD موجود نایل به کسب مدرک MCTS(Microsoft Certified Technology Specialist) خواهید شد.

با تشکر از جناب رفسنجانی.

Ehsan Rafsanjani
یک شنبه 21 خرداد 1385, 03:00 صبح
Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation

امتحان 536-70 که اولین امتحان است و به صورت مشترک برای همه گرایش ها برگزار می شود (برای شروع توصیه می کنم در این قسمت یک کمی باید صبور باشید (: این بخش در عین سادگی و شاید تکراری بودن مطالب، شامل نکته ها و سرفصل های جدیدی است که حتی دوستان با تجربه برنامه نویس ما هم با آن کم تر روبرو شدند
گرچه محیط دات نت ویژوال تر شده است و کمتر احتیاج به دانستن نحوه کار کلاس ها و اجزا آن هستیم اما تصمیم مایکروسافت بر این است که مدارکش را فقط به آنهایی بدهد که که فنداسیون و پایه دات را می فهمند، شاید تنها دلیل برگذاری این امتحان همین نکته باشد)
هدف از این امتحان بررسی آشنایی با ساختار پایه ای محیط دات نت و توانایی های جدید افزده شده به آن در ورژن 2 است.

امتحان 536-70 شامل 7 قسمت زیر می باشد که در بخشهای بعدی به کمک دوستان توضیحات تکمیلی و نمونه هایی ارایه خواهد شد:


Developing applications that use system types and collections (15%


Implementing service processes, threading, and application domains in a .NET Framework application (11%


Embedding configuration, diagnostic, management, and installation features into a .NET Framework application (14%


Implementing serialization and input/output functionality in a .NET Framework application (18%


Improving the security of the .NET Framework applications by using the .NET Framework 2.0 security features (20%


Implementing interoperability, reflection, and mailing functionality in a .NET Framework application (11%


Implementing globalization, drawing, and text manipulation functionality in a .NET Framework application (11%


( در صد هایی که ذکر شده است نسبت سوالات این بخش به کل سوالات است، اهمیت بخشهایی مثل security بیشتر می باشد)این 7 قسمت خود شامل بخش های زیر می شوند:I. Developing applications that use system types and collections
A. Manage data in .NET framework application
1. Value types
2. Nullable types
3. Reference types
4. Attributes
5. Generic types
a. Generic Classes
b. Generic Methods
c. Generic Delegates
d. Generic Constraints
6. Execption classes
7. Boxing and UnBoxing
9. TypeForwardToAttribute Class
B. Manage a group of associated data in a .NET Framework application by using collections
1. ArrayList class
2. ICollection interface and IList interface
3. IComparer interface, IEqualityComparer interface, and IKeyComparer interface
4. IDictionary interface and IDictionaryEnumerator interface
5. IEnumerable interface and IEnuermator interface
6. Iterators
7. Hashtable class
8. CollectionBase and ReadOnlyCollectionBase
9. DictionaryBase and DictionaryEntry
10. Comparer class
11. Queue class
12. SortedList class
13. BitArray class
14. Stack class
C. Improve type safety and application performance in a .NET framework application by using generic collections
1. Collections.Generic interfaces
2. Generic Dictionary
3. Generic Comparer class and Generic EquityComparer class
4. Generic KeyValuePair structure
5. Generic List class, Generic List.Enumerator structure, and Generic SortedList class
6. Generic Queue class and Generic Queue.Enumerator structure
7. Generic SortedDictionary class
8. Generic LinkedList class, LinkedList.Enumerator structure, and Generic LinkedListNode class
9. Generic Stack class and Generic Stack.Enumerator structure
10. KeyedCollection
11. Collection
12. ReadOnlyCollection
D. Manage data in a .NET Framework application by using specialized collections
1. Specialized String classes
2. HybridDictionary and ListDictionary
3. IOrderedDictionary and OrderedDictionary
4. Named Collections
5. CollectionsUtil
6. BitVector32 structure and BitVector32.Section structure
E. Implement .NET Framework interfaces to cause components to comply with standard contracts
1. IComparable
2. IDisposable
3. IConvertable
4. IClonable
5. INullableValue
6. IEquatable
7. IFormattable
F. Control interactions between .NET Framework application components by using events and delegates
1. Delegate class
a. Delegate Overview
b. Generic Delegates
c. Array of Delegates
d. Mutlicast Delegates
e. Anonymous methods
2. EventArgs class
3. EventHandler delegates

II. Implementing service processes, threading, and application domains in a .NET Framework application
A. Implement, install, and control a service
1. Inherit from ServiceBase class
2. ServiceController class and ServiceControllerPermission class
3. ServiceInstaller class and ServiceProcessInstaller class
4. ServiceChangeDescription structure and SessionChangeReason enumeration
B. Develop multithreaded .NET Framework applications
1. Thread class
2. ThreadPool class
3. ThreadStart delegate and ParameterizedThreadStartDelegate
4. Timeout class, Timer class, TimerCallback delegate
5. WaitCallback delegate, WaitHandle class, and WaitOrTimerCallback delegate
6. ThreadState enumeration and ThreadPriority enumeration
7. ReaderWriteLock class and LockCookie class
8. AutoResetEvent class and ManualResetEvent class
9. IAsyncResult interface
10. EventWaitHandle class, RegisterWaitHandle class, SendOrPostCallback delegate, and IOCompletionCallback delegate
11. Interlocked class
12. ExecutionContext class, HostExecutionContext class, HostExecutionContextManager class, and ContextCallback delegate
13. Monitor class
14. Mutext class
15. Semaphore class
C. Create a unit of isolation for common language runtime in a .NET Framework application by using application domains

III. Embedding configuration, diagnostic, management, and installation features into a .NET Framework application
A. Embed configuration management functionality into a .NET Framework application
B. Create a custom Microsoft Windows Installer for the .NET Framework components by using the System.Configuration.Install namespace, and configure the .NET Framework applications by using configuration files, environment variables, and the .NET Framework Configuration tool
C. Manage an event log by using the System.Diagnostics namespace
D. Manage system processes and monitor the performance of a .NET Framework application by using the diagnostics functionality of the .NET Framework 2.0
E. Debug and trace a .NET Framework application by using the System.Diagnostics namespace
F. Embed management information and events into a .NET Framework application

IV. Implementing serialization and input/output functionality in a .NET Framework application
A. Serialize or deserialize an object or an object graph by using runtime serialization techniques
B. Control the serialization of an object into XML format by using the System.XML.Serialization namespace
C. Implement custom serialization formatting by using the Serialization Formatter classes
D. Access files and folders by using the File System classes
E. Manage byte streams by using Stream classes
F. Manage the .NET Framework application data by using Reader and Writer classes
G. Compress or decompress stream information in a .NET Framework application, and improve the security of application data by using isolated storage.

V. Improving the security of the .NET Framework applications by using the .NET Framework 2.0 security features
A. Implement code access security to improve the security of a .NET Framework application
B. Implement access control by using System.Security.AccessControl classes
C. Implement a custom authentication scheme by using the System.Security.Authentication classes
D. Encrypt, decrypt, and hash data by using the System.Security.Cryptography classes
E. Control permissions for resources by using the System.Security.Permission classes
F. Control code privileges by using System.Security.Policy classes
G. Access and modify identity information by using the System.Security.Principal classes

VI. Implementing interoperability, reflection, and mailing functionality in a .NET Framework application
A. Expose COM components to the .NET Framework and the .NET Framework components to the COM
B. Call unmanaged DLL functions in a .NET Framework application, and control the marshaling of data in a .NET Framework application
C. Implementing reflection functionality in a .NET Framework application, and create metadata, Microsoft intermediate language, and a PE file by using the System.Reflection.Emit namespace
D. Send electronic mail to a Simple Mail Transfer Protocol server for delivery from a .NET Framework application

VII. Implementing globalization, drawing, and text manipulation functionality in a .NET Framework application
A. Format data based on culture information
B. Enhance the users interface of a .NET Framework application by using the System.Drawing namespace
C. Enhance the text handling capabilities of a .NET Framework application, and search, modify, and control text in a .NET Framework application by using regular expressions.

در پست های بعدی توضیحات بیشتری درباره هر کدام از این منابع داده خواهد شد!

Ehsan Rafsanjani
یک شنبه 21 خرداد 1385, 03:46 صبح
مراکز برگزاری امتحان
شما می تونید به صورت آن لاین ثبت نام کنید
مثلا از طریق سایت زیر که مورد حمایت مایکروسافت هم هست
http://www.prometric.com/Default.htm
بعد محل و زمان امتحان خود را مشخص می کنید ( مطمئن نیستم این امتحانات ایران هم برگزار بشه یا نه!)
در امارات 17 موسسه از طرف مایکروسافت برای برگزاری امتحان به رسمیت شناخته شدن من اونایی که توی دبی هستند رو براتون لیست کردم و می تونین مستقیم با اونا تماس بگیرین :

NEW HORIZONS CLC
DUBAI
Phone: 97143962222 Site Code: UA11Bank Street opposite Citi Bank
also opp. Burjuman Center
The Business Center
2nd floor office 201
EXECUTRAIN OF DUBAI
DUBAI
Phone: 97143374888 Site Code: UA61ST FLOOR, OFFICE COURT BLDG.
OUD METHA ROAD, NEAR AL NASR
CLUB / P.O. BOX 26977
DUBAI INFORMATICS COMPUTER CENTRE
DUBAI 33594
Phone: 043378223 Site Code: UA15301 UM HURAIR BULIDING
ZA'BEEL ROAD
Karama
www.informaticsdubai.com (http://www.informaticsdubai.com)


SYNERGY CONSULTING AND TRAINING
DUBAI 71284
Phone: 4-3664550 Site Code: UA20Knowledge Village (D.I.C)
Block 2A, Office F68
Texpo Training Centre
Dubai 50069-8
Phone: 971 4 3672061 Site Code: UA58G-24 and 25, Block No 2A,
Knowledge Village
Dubai University College
Dubai 14143
Phone: 971 42225411 Site Code: UA62Dubai University College TC
4th Floor,
Dubai Chamber of Commerce
INTERNATIONAL LEARNING SOLUTIONS FZ LLC
DUBAI 502323
Phone: 971 4 3911231 Site Code: UA51KNOWLEDGE VILLAGE
BLOCK 2B
SUITE GO2
SITES POWER TRAINING CENTER
Dubai 13701
Phone: 97143355549 Site Code: UA50306 Montana Bld
Zaabel Road
www.sitespower.com (http://www.sitespower.com)

titbasoft
یک شنبه 21 خرداد 1385, 09:47 صبح
Adding simulation technology will make it more difficult for the so-called brain-dump Web sites to be effective. In addition, Microsoft has a team that works to find the illegal brain-dump Web sites, and then we take appropriate legal actions.
:kaf:

Ehsan Rafsanjani
یک شنبه 21 خرداد 1385, 11:40 صبح
این تاپیک هیچ قصدی برای فعالیت های وارز و غیر قانونی ندارد با تشکر از یادآوری دوست خوبمان آل طه

titbasoft
یک شنبه 21 خرداد 1385, 12:28 عصر
این تاپیک هیچ قصدی برای فعالیت های وارز و غیر قانونی ندارد با تشکر از یادآوری دوست خوبمان آل طهمنظور بنده وارز نبود، فقط می خواستم بگم از این به بعد باید منتظر برگزاری امتحان ها به صورت simulation باشیم. این یک خبر خوب برای همه کسانیست که دوست دارند اعتبار مدرک و درسی که می خونن بالاتر بره. گرچه که برای اون هم بالاخره راهش رو پیدا میکنن اما به هر حال کمی جلوی تقلب گرفته خواهد شد.

Ehsan Rafsanjani
یک شنبه 21 خرداد 1385, 13:19 عصر
Developing applications that use system types and collections

این قسمت خود شامل 6 بخش می شود:
1- مدیریت داده ها در دات نت فریم ورک ( شامل مفاهیم اولیه، انواع داده و ...)
2- مدیریت یک گروه داده در دات نت فریم ورک (Collection)
3- بهبود کارایی و استفاده از داده ها(داده ها از نوع امن) در دات نت با استفاده از مجموعه های عمومی (Collection Generic)
4- مدیریت داده ها با استفاده از تخصصی کردن مجموعه ها (specialized collection)
5- استفاده از اینترفیس های دات نت فریم ورک (فرمت بندی، مقایسه، ارث پذیری، مرتب کردن و ... داده ها)
6- کنترل رابطه و عملیات متقابل بین کامپوننت های دات نت فریم ورک با استفاده از event ها و delegate ها

Ehsan Rafsanjani
سه شنبه 23 خرداد 1385, 21:59 عصر
(ابتدا از این که مباحث امتحان رو دارم بدون ترتیب مطرح میکنم معذرت می خوام)

threading در دات نت مبحث جالبیه، شاید به طور خلاصه اینجوری بتونیم تعریفش کنیم
اجرای همزمان چند پروسه به طوری که مشکلی برای همدیگه ایجاد نکنند
مثلا شما یه برنامه حقوق کارمندان رو نوشتین
فرض کنید شرکت شما n تا کارمند داره و یکی از بخشای برنامه تمام فعالیت های کارمندان رو یک جا داره پردازش می کنه حالا اگه برنامه شما از threading استفاده نکرده باشه باید کاربر کلی صبر کنه تا پردازش تموم بشه اما با استفاده از threading مثلا می تونیم یه پروسه کنسل کردن محاسبه به برنامه اضافه کنیم که می تونه پروسه اول رو کنسل کنه.
این شاید ساده ترین مفهوم threading باشه!

threading که خودش یک namespace در دات نت فریم ورک هست شامل کلاسها و متد های اصلی زیر که در پست های بعدی بیشتر توضیح می دم:

Thread class

ThreadPool class

ThreadStart delegate and ParameterizedThreadStart delegate

Timeout class, Timer class, TimerCallback delegate, WaitCallback delegate, WaitHandle class, and WaitOrTimerCallback delegate

ThreadState enumeration and ThreadPriority enumeration

ReaderWriterLock class

AutoResetEvent class and ManualResetEvent class

IAsyncResult interface (Refer System namespace)

EventWaitHandle class, RegisterWaitHandle class, SendOrPostCallback delegate, and IOCompletionCallback delegate

Interlocked class

ExecutionContext class, HostExecutionContext class, HostExecutionContext Manager class, and ContextCallback delegate

LockCookie structure, Monitor class, Mutex class, and Semaphore class

Ehsan Rafsanjani
جمعه 26 خرداد 1385, 19:38 عصر
در ادامه مبحث threading در دات نت به دنبال منبعی می گشتم که به صورت روان تری، اون رو مطرح کرده باشه
سایت msdn همه این مطالب رو به صورت کامل و با مثال توضیح داده ولی یه مشکل بزرگ در درک مثال هاش اینه که توی هر نمونه چندین مبحث جدید و ناآشنا وجود داره که فهم مثال ها رو خیلی سخت می کنه!
ولی یه وبلاگ خیلی خوب پیدا کردم که تقریبا همه مباحث threading رو خیلی روون و با مثال های ساده آموزش داده
بیشتر منابع امتحان 536-70 رو می تونین توی این وبلاگ ببینین و با مثال هاش آشنا شین:
http://www.bozemanblog.com

bagherghara
جمعه 12 بهمن 1386, 14:51 عصر
آقا احسان چرا بحث به این خوبی رو دیگه ادامه ندادید. بی صبرانه منتظریم.

samadzadehm
دوشنبه 22 بهمن 1386, 18:03 عصر
MCPD یکی از بهترین exam های مایکروسافت است

shr6557
پنج شنبه 23 خرداد 1387, 16:03 عصر
سلام
من یه سوال داشتم
مدرک mcpd با چه زبان هایی سر و کار داره آیا فقط vb و C# هست یا زبان های دیگر میکروسافت نیز هست؟

Empyrium
دوشنبه 10 تیر 1387, 15:15 عصر
اولین . کامل ترین مرجع که در مورد

C#
VB
و از همه مهم تر از همه Dot Net Frame Work می توانید به زبان فارسی پیدا کنید کتاب :

Microsoft .Net Framework 2.0 Application Development Foundation

نام نويسنده : آنتوني نورتروپ، شاون ويلدرماث، بيل راين
نام مترجم : سياوش مرتضوي
ناشر : ناقوس انديشه

این کتاب اولین کتاب از دوره ها و مدارک جدید مایکروسافت هستش که برای اولین بار در ایران چاپ شده

و نویسنده های آن از اعضا تیم مایکرو سافت هستند.

این کتاب اصلی برای آماده شدن در دوره های mcts می باشد

برای راهنمایی بیشتر در رابطه با برسی آزمون ها ،کتاب ها،و دوره ای جدید مایکرو ساقت:

http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcts/default.mspx

alpha_prog
دوشنبه 14 مرداد 1387, 10:33 صبح
من فوق دیپلم کامپیوتر دارم و می خوام مدرک MCTS را بگیرم اما فقط مایلم در بخش وب فعالیت کنم اگه ممکنه بنده را راهنمایی کنید که بهترین ، مفیدترین ،سریع ترین راه ممکن را برم.پیشاپیش تشکر میکنم

ناگهان خیلی زود دیر می شود

Empyrium
شنبه 02 آذر 1387, 12:13 عصر
برای دریافت مدرک Web Applications باید exam های زیر رو پاس کنید:

Exam 70–536 :.NET Framework 2.0–Application Development Foundation

Exam 70–528 : .NET Framework 2.0 – Web-Based Client Development

exam 536 -پیش نیاز برای کلیه مدارک mcts و mcpd می یاشد.

در سایت www.4shared.com با سرچ mcts می توانید تمامی pdf های اورجینال ،معرفی شده توسط تیم مایکروسافت مربوط به exam ها رو رایگان دانلود کنید.

mehdi563
سه شنبه 12 آبان 1388, 20:44 عصر
با سلام به همگی دوستان هر کی خواست توی امتحان آزمونهای مایکروسافت بدون دردسر بصورت تضمینی قبول شه در خدمتگزاری حاضریم
با این روش شما هیچ نیازی به سفر خارج از کشور (دبی) و هزینه های سنگین ندارید و با اطمینان خاطر هزینه هر آزمون را بعد از قبولی و گرفتم مدرک پرداخت می نمایید.
جالب اینجاست هزینه رو هم بعد از قبولی در آزمون و دیدن آن توی سایت مایکروسافت می پردازید برای اطلاع از جزئیات تماس بگیرید
شماره تماس: 09196750366
ایمیل: it.exam24@gmail.com

softkadeh
پنج شنبه 21 آبان 1388, 18:55 عصر
سلام

آیا بار .Net ورژن 4 هنوز مدرکی نیومده ؟

میشه بگید توی کلاسهای این مدرک چی درس میدن ؟

آیا از مبتدی شروع میکنن ؟

C# هم درس میدن ؟

کل هزینش چقدره کلاسا ؟

Amirpooyan
یک شنبه 01 آذر 1388, 01:06 صبح
من MCPD on Microsoft Visual Studio 2008 (http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mcpd.aspx) رو از مدارک میکروسافت دنبال میکنم و فعلاً در حال مطالعه و کار روی منابع مربوط به Windows Developer 3.5 هستم که شامل Exam های زیر هست:

Windows Developer 3.5 on Visual Studio 2008:
Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation (Exam 70-536)
Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Forms Application Development (Exam 70-505)
Designing and Developing Windows Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5 (Exam 70-563)a


امتحان این Exam70-563 مثل Exam70-505, 70-536 برگذار میشه؟ اون چیزی که در مورد Exam70-563 عجیبه اینه که نسبت به اون دو تای دیگه، کتاب و منابع خوب نتونستم براش پیدا کنم. مخصوصاً اینکه برای اون دو تای دیگه تونستم از سری کتاب های Self Paced Training Kit انتشار Microsoft Press رو تهیه کنم. اما برای Exam70-563 توی Amazon هم گشتم و چیزی پیدا نکردم که باعث شد که حسابی گیج بشم. http://forum.persiantools.com/images/smilies2/wacsmiley.gif

کسی در این مورد چیزی میدونه که من رو روشن کنه یا منابعی رو در اختیار بزاره؟

benighted.boy
جمعه 23 بهمن 1388, 10:14 صبح
با سلام .
من هم مدتهاست دنبال کتابهای Exam 70-563 و Exam 70-564 و Exam 70-565 هستم اما نتونستم جایی پیداشون کنم . اگر کسی تونست پیدا کنه لطفا خبرش رو اینجا هم بزاره .

ققنوس در ایران
چهارشنبه 01 تیر 1390, 10:59 صبح
مرسی از توضیحاتت:)
من هنوز جواب خیلی از سوالامو نگرفتم، من تازه #C رو شروع کردم(حدودا 3 ماه) می خوام بدونم این دوره ها به درد من که تازه کارم می خوره؟؟ تو ایران شرکتا اهمیتی به این مدرک میدن و اینکه تو استخدام تاثیری داره؟؟