PDA

View Full Version : حذف کاراکترهای اضافی از ابتدا و انتهای رشتهs12345
چهارشنبه 08 بهمن 1393, 05:23 صبح
من یه مقدار رشته رو از ورودی گرفتم و داخل یه متغیر از نوع رشته گذاشتم.
حالا میخوام کاراکترهای اضافی، به خصوص کاراکتر خط بعد(\n) رو ازش حذف کنم.
هر کاری کردم نشد، با trim هم نشد. چکار باید بکنم؟

elec60
چهارشنبه 08 بهمن 1393, 07:48 صبح
آگه کلا بخوایی new line رو از کل رشته حذف کنی:


s =
("",s.Replace(Environment.NewLine

و یا


var sb = new StringBuilder(s.Length);

foreach (char i in s)
if (i != '\n' && i != '\r' && i != '\t')
sb.Append(i);

s = sb.ToString();

و یا


s = s.Replace("\n", String.Empty);
s = s.Replace("\r", String.Empty);
s = s.Replace("\t", String.Empty);