PDA

View Full Version : آموزش: ساخت فایلهای عظیم با PHP (مخصوص ویندوز)alinwp
یک شنبه 02 فروردین 1394, 17:03 عصر
سلام سال نو مبارک این آموزش که براتون تهیه کردم به شما چگونگی ساخت فایلهای عظیم TEXT رو یاد میده که خودم با این کد یه فایل text با حجم 100GB ساختم!(مخصوص لوکال)
در نظرسنحی نیز شرکت کنید (لازمه ی آموزش بعدی رضایت مهندس شهرکی می باشد(چون یکم آموزش همچین ...))
آموزش:
ابتدا یه پوشه مختص اینکار به نام large یا هر چیز دیگری درست می کنیم اکنون دو راه داریم:
1.یکی کپی کردن پوشه PHP شما در این فولدر (در این صورت فایل PHP.exe باید به صورت large\php\PHP.exe قرار بگیرد)
2.پوشه PHP درجایی دیگر است (مانند C:\xampp\php)
حال باید کد PHP خود را بنویسیم این فایل با نام large.php می باشد


<?php
$i = 1;
$rand = rand();
$hash = md5($rand);
$ok = "\t#OK\t$rand\t".md5($hash);
$a = $i."\t".$hash.$ok."\n".$i."\t".$hash.$ok."\n".$i."\t".$hash.$ok."\n".$i."\t".$hash.$ok."\n".$i."\t".$hash.$ok."\n".$i."\t".$hash.$ok."\n".$i."\t".$hash.$ok."\n";
$a = $a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a .$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$ a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a. $a.$a.$a.$a.$a;
while(true){
echo $a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a .$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$ a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a.$a. $a.$a.$a.$a.$a;
}
?>

اکنون باید فایلی با نام large.cmd بسازیم
اگر از راه اول استفاده می کنید ار این کد استفاده کنید

.\php\php.exe -f ".\large.php" > ./large.txt
و اگر از را دوم:

[PHP path]\php\php.exe -f ".\large.php" > ./large.txt
اکنون بر روی فایل large.cmd دابل کلیک کنید تا باز شود فایل شما در حال ساخته شدن می باشد تا زمانی که پنجره ی CMD باز باشد فایل سنگین و سنگین تر می شود

MMSHFE
دوشنبه 03 فروردین 1394, 18:39 عصر
<?php
set_time_limit(0);
$i = 1;
$rand = rand();
$hash = md5($rand);
$ok = "\t#OK\t{$hash}\t{$rand}";
$a = str_repeat("{$i}\t{$hash}{$ok}\n", 7);
$a = str_repeat($a, 55);
while(true) {
echo str_repeat($a, 55);
}
?>

freeman99
دوشنبه 03 فروردین 1394, 23:43 عصر
حالا کابردش چیه؟ منظورم اینه فایل عظیم به چه دردی میخوره؟
بعدم مگه روش ساختش حتما باید یه شکل خاصی باشه مگه با روشهای دیگه نمیشه؟