PDA

View Full Version : آموزش: ضرب کردن دو مقدار در فرمgiootin_tiz
جمعه 14 فروردین 1394, 22:33 عصر
من یک فرم دارم که تعدای فیلد دارد حالا میخوام یکی از این فیلد ها دو تا تکست باکس داشته باشه که A و B رو از من بگیره در عدد 5.665 ضرب کنه و خروجی رو توی همون ارایه مربوط به فرم بریزه
<tr>
<td><font size="4" color="black"> نام تجاری </font>
<p></td>
<input name="prans[]" type="hidden" value="vazn ">
<td><input name="prans[]2">
<p> </td>
</tr>


نمونه ی یکی از فیلد ها ی فرم

j_naroogha@yahoo.com
شنبه 15 فروردین 1394, 07:58 صبح
نمیدونم منظورتون چیه... اما ضرب توی php اینطوریه!


$a=123;
$b=12;
echo $a*$b;

اگرم میخای مقادیر رو بگیری ....
input.php


<form action="result.php" method="post">
num1:<input name="num1" value="12" type="text" />
num2:<input name="num2" value="12" type="text" />
<input type="submit" value="calc" />
</form>

و در result.php


<?php
if(isset($_POST['num1'],$_POST['num2']))
{
echo $_POST['num1']*$_POST['num2'];
}