PDA

View Full Version : سوال: آیا میتوان اطلاعات فرم بعد از سابمیت پاک نشود یعنی داخل فیلد بماندgiootin_tiz
شنبه 15 فروردین 1394, 00:12 صبح
آیا میتوان اطلاعات فرم بعد از سابمیت پاک نشود یعنی داخل فیلد بماند ؟؟

j_naroogha@yahoo.com
شنبه 15 فروردین 1394, 07:44 صبح
یعنی چی؟
اگه منظورتون اینه که یه دفعه که فرم رو پر کرد و سابمیت زد برا همیشه هر وقت این فرم رو باز کنیم همین مقادیر باشن
آره میشه . کافیه کوکی ست کنی واسه تمام فیلد ها و نشون بدی.

m.esmaeilzadeh
شنبه 15 فروردین 1394, 10:09 صبح
بله , باید داخل مقدار ولیو اینپوتت چاپ کنی :

<input name="email" value="<?=$_POST['email']?>" />