PDA

View Full Version : معماری نرم افزار ؟zehs_sha
پنج شنبه 15 تیر 1385, 12:10 عصر
در مهندسی نرم افزار مبحث معماری نرم افزار راجب به چه چیزی بحث می کند ؟ در rup وجود دارد ؟

whitehat
پنج شنبه 15 تیر 1385, 17:16 عصر
در RUP معماری نرم افزار ساختار کلی یک نرم افزار را می سازد. مدل معماری در مورد مدل 4+1 بحث می شود.مدل چهار به اضافه یک شامل Usecase view,logical view,process view,component view,deployment view می باشد که این view ها بیانگر چهاچوب نرم افزار می باشند.

.مهدی فهمیده غلامی.
جمعه 16 تیر 1385, 23:20 عصر
معماری نرم افزار دو جنبه در نرم افزار میباشد:
1- جنبه سخت افزاری که تجهیزات مورد نیاز و نحوه اتصال آنها می باشد که به کمک دیاگرام های استقرار uml رسم می شود.
2- جنبه نرم افزاری که شامل web base یا windows base بودن - تعداد لایه های نرم افزار می باشد. همچنین معماری از دیدگاه نرم افزار ریز تر و جریی تر نیز میشود که شامل طراحی کلاس نرم افراز class diagram -طراحی مدل داده ها data model میشود .
بطور کلی معماری نرم افزار :
معماری نرم افزار = معماری سخت افزار + معماری نرم افزار