PDA

View Full Version : سوال: تقسیم یک فایل که توسط BinaryReader خوانده شده است!llMohammaDll
سه شنبه 02 تیر 1394, 16:54 عصر
می خواهم یک فایل حجیم که بوسیله BinaryReader خوانده‌ام را به قطعاتی تقسم کنم، چگونه می‌توانم این کار را انجام دهم؟
اندازه قطعات بر حسب MB می باشد. یعنی هر قطعه باید مثلا 20MB حجم داشته باشد.
لطفا یاری کنید، مرسی...

mehrdad1991h
سه شنبه 02 تیر 1394, 17:20 عصر
فکر میکنم اینجا شما از روش دیگری استفاده کنید راحت تر باشه ها
using (FileStream file = new FileStream(sample.exe))
{
byte[] byte = new byte[size];
int read;
read = file.Read(byte, 0, size);
while (read == size)
{
......
}

}

llMohammaDll
سه شنبه 02 تیر 1394, 17:47 عصر
ممنونم از کدی که ارسال کردید، مسئله‌ای که هست این است که در این پروژه باید از Binaryreader حتما استفاده کنم. فایل های مورد استفاده من حداکثر به 10GB می رسد که بسیار بزرگ است. مشکل من بیشتر برای قطعه بندی کردن فایل است!! که واقعا نمیدانم به چه صورت باید عمل کنم. ممنون می‌شوم راهنمایی کنید

alireza264
سه شنبه 02 تیر 1394, 18:49 عصر
ممنونم از کدی که ارسال کردید، مسئله‌ای که هست این است که در این پروژه باید از Binaryreader حتما استفاده کنم. فایل های مورد استفاده من حداکثر به 10GB می رسد که بسیار بزرگ است. مشکل من بیشتر برای قطعه بندی کردن فایل است!! که واقعا نمیدانم به چه صورت باید عمل کنم. ممنون می‌شوم راهنمایی کنید
سلام هدفت چیه ؟ خوندن فایل یا انتقال فایل

llMohammaDll
سه شنبه 02 تیر 1394, 20:01 عصر
سلام هدفت چیه ؟ خوندن فایل یا انتقال فایل

سلام
من احتیاج به دو تا متد دارم که در یکی فایل را قطعه قطعه کنم و در دیگری این قطعات را بتوانم به هم بچسبانم و فایل جدیدی بسازم(با توجه به صحبت‌های قبلیم در تاپیک‌های قبلی!)
ابته در این میان متدهای دیگری هست که با این قطعات کار می‌کنند.
ممنونم

llMohammaDll
سه شنبه 02 تیر 1394, 20:05 عصر
فکر میکنم اینجا شما از روش دیگری استفاده کنید راحت تر باشه ها
using (FileStream file = new FileStream(sample.exe))
{
byte[] byte = new byte[size];
int read;
read = file.Read(byte, 0, size);
while (read == size)
{
......
}

}
از این کد شما استفاده کردم اما برای ادامه کار مشکل دارد! چون بایت برای داده‌ی من کم هست و نمی‌تواند هندل کند.
تاکید در این پروژه بر استفاده از BinaryReader است، اما چگونه!!؟

alireza264
سه شنبه 02 تیر 1394, 21:36 عصر
سلام
من احتیاج به دو تا متد دارم که در یکی فایل را قطعه قطعه کنم و در دیگری این قطعات را بتوانم به هم بچسبانم و فایل جدیدی بسازم(با توجه به صحبت‌های قبلیم در تاپیک‌های قبلی!)
ابته در این میان متدهای دیگری هست که با این قطعات کار می‌کنند.
ممنونم

سلام به آدرس های یه سری بزن شاید کمکی کنه
http://www.codeproject.com/Articles/5069/File-Splitter-Utility-in-C-WinForms

http://www.codeproject.com/Articles/223791/JAXE-A-File-Splitter-in-Csharp

http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/a72401/split-and-merge-files-in-C-Sharp/