PDA

View Full Version : ساخت کادر پیام ویژه به صورت dll به همراه سورس C#‎davidrobert
یک شنبه 14 تیر 1394, 18:36 عصر
سورس messagebox سفارشی http://uplod.ir/2e0yowyk4hz9/MessageBoxShow.7z.htm
که به صورت dll در اورده شده به همراه سورس
132924
این تصویر که میبنید از Message box سفارشی هستش خودتون این کادر پیام رو بسازید و در برنامه خود استفاده کنید ولی چرا کادر پیام خودم رو به صورت dll در اوردم چون درصد خطا دهی کمتر و تو هر پروژه خواستم فقط اضافه و استفاده کنم تا سرعت کار برای ابزار های مورد نیاز که بابت میل خودم هستش بیشتر بشه.
طریقه استفاده از سورس کادر پیام MessageBoxShow.MessageBoxShow.Show("خوش آمدید", "پیام", MessageBoxShow.MessageBoxShow.Buttons.OK,
MessageBoxShow.MessageBoxShow.Icons.Nike);
اگه خواستید استفاده کنید اول فایل dll رو باید به رفرینس ها اضافه کنید تا بتونید از کادر پیام استفاده کنید ولی ایل dll رو در کنار فایل اجرای قرار بدید تا از کنار فایل اجرای فایل dll رو فرابخونید در فرینس های برنامه.