PDA

View Full Version : سوال: این Warning چیه؟!hadimtn
دوشنبه 05 مرداد 1394, 16:34 عصر
سلام.
این اخطار برای چی اومده!؟

133604

pbm_soy
دوشنبه 05 مرداد 1394, 16:51 عصر
بهتر میشد خود دستور را هم میذاشتید
ولی گویا شما دو متغییر یا مقدار را باهم مقایسه کردید که یکطرف از نوع رشته است و طرف دیگه را شما باید صراحتا خودتان تبدیل به رشته کنید

hadimtn
دوشنبه 05 مرداد 1394, 17:08 عصر
بهتر میشد خود دستور را هم میذاشتید
ولی گویا شما دو متغییر یا مقدار را باهم مقایسه کردید که یکطرف از نوع رشته است و طرف دیگه را شما باید صراحتا خودتان تبدیل به رشته کنید

حتی وقتی else if رو پاک میکنم بازهم اخطار نمیره، ولی به جایی هم اشاره نمیکنه!

133609

group45
دوشنبه 05 مرداد 1394, 18:29 عصر
با سلام
لطف کنید کل شرط و خطوط تعریف کردن متغیراتون که توی شرط داره ازشون استفاده میشه رو بزارید
ممنون.

hadimtn
دوشنبه 05 مرداد 1394, 19:08 عصر
یکبار VS رو بستم و دوباره پروژه مو باز کردم درست شد!
ولی علتش چی بوده؟!
بی دلیل که اخطار نمیده! :متفکر:

zayens
سه شنبه 06 مرداد 1394, 16:12 عصر
برای UnitSelector_ComboBox پروپرتی Text را اضافه نکرده بودین و بعد اضافه کردید و فکر کردید بخاطر باز و بستن VS درست شده