PDA

View Full Version : کار با رشتهsepehrazimi
دوشنبه 12 مرداد 1394, 19:08 عصر
سلام دوستان من یک رشته بصورت زیر دارم
1343/01/13
میخوام 13 با 1343 جابه جا کنم باید از چی تابعی استفاده کنم
13/01/1343

thacker
دوشنبه 12 مرداد 1394, 19:43 عصر
با explode تاریخ ها رو به ترتیب روز ، ماه و سال جدا کنید از هم... بعد جاهاشون رو عوض کنید

scofield007
دوشنبه 12 مرداد 1394, 22:22 عصر
سلام دوستان من یک رشته بصورت زیر دارم
1343/01/13
میخوام 13 با 1343 جابه جا کنم باید از چی تابعی استفاده کنم
13/01/1343$str = "1343/01/13";
$arr = explode("/",$str);
$temp = $arr[0];
$arr[0] = $arr[2];
$arr[2] = $temp;
$str2 = implode("/",$arr);