PDA

View Full Version : lock کردن داده ها در c#aki
پنج شنبه 26 مرداد 1385, 12:11 عصر
چطوری رکورد هایی که میخوام ویرایش کنم رو (در بانک sql )ت- lock کنم؟

aidinwashere
پنج شنبه 26 مرداد 1385, 16:46 عصر
مگر به صورت پیش فرض Optimistic قفل نیست؟

ARA
شنبه 28 مرداد 1385, 04:00 صبح
به تظر من هم این وظیفه DBMS یا همون SQL SERVER که چه جوری و از چه تکنینکهایی استفاده کنه