PDA

View Full Version : آموزش: PersianCalendarPlus مجموعه ای از توابع برای نمایش و تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس در Net.Hamid2547
جمعه 17 مهر 1394, 10:57 صبح
PersianCalendarPlus مجموعه ای از توابع برای کار کردن با تاریخ های میلادی و شمسی و تبدیل کردن این تاریخ ها به یکدیگر میباشد، یکی از اهداف مهم در زمان تهیه این مجموعه سادگی کار با اون بوده، PersianCalendarPlus رو میتونید از طریق نوگت نصب کنید:


Install-Package PersianCalendarPlus

مجموعه توابعی که PersianCalendarPlus در اختیار شما قرار میدهد به شرح زیر است:

PerCalPlus.Now() => "1394/07/16 07:34:34 ب.ظ"

PerCalPlus.ToShortDateString() => "1394/07/16"

PerCalPlus.ToLongDateString() => "پنجشنبه - 16 مهر - 1394"PerCalPlus.GetPersianYear() => "1394"

PerCalPlus.GetPersianYear(1988) => "1366"

PerCalPlus.GetPersianMonth() => "7"

PerCalPlus.GetPersianMonth(2, 21) => "12"

PerCalPlus.GetPersianDay() => "16"

PerCalPlus.GetPersianDay(1988, 2, 21) => "2"

PerCalPlus.GetDaysInPersianMonth(66, 12) => "30"

PerCalPlus.GetDaysInPersianYear(66) => "366"

PerCalPlus.GetDayOfWeekName() => "پنجشنبه"

PerCalPlus.GetDayOfWeekName(DateTime.Now.AddDays(2 )) => "شنبه"

PerCalPlus.GetMonthName() => "مهر"

PerCalPlus.GetMonthName(DateTime.Now.AddDays(21)) => "آبان"PerCalPlus.GregorianDateToPersian(1999, 8, 2) => "1378/05/11"

PerCalPlus.GregorianDateToPersian("5 / 27 / 2015 3:14:25 PM") => "1394/03/06"

PerCalPlus.GregorianDateToPersian(DateTime.Now) => "1394/07/16"

PerCalPlus.GregorianDateToPersianLong(DateTime.Now ) => "پنجشنبه - 16 مهر - 1394"PerCalPlus.PersianDateToGregorian(1366, 12, 2) => "2/21/1988 12:00:00 AM"

PerCalPlus.PersianDateToGregorian(1366, 12, 2, 14, 22, 15) => "2/21/1988 2:22:15 PM"

PerCalPlus.PersianDateToGregorian("1366 / 12 / 2", PerCalPlus.DateStringType.ToShortDateString) => "2/21/1988 12:00:00" AM

PerCalPlus.PersianDateToGregorian("1394 / 07 / 13 08:44:28 ب.ظ", PerCalPlus.DateStringType.Now) => "10/5/2015 12:00:00 AM"

PerCalPlus.PersianDateToGregorian("دوشنبه - 2 اسفند - 1366", PerCalPlus.DateStringType.ToLongDateString) => "2/21/1988 12:00:00 AM"PerCalPlus.ShortYearToLongYear(66) => "1366"

PerCalPlus.ShortYearToLongYear("66") => "1366"


برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی:

PerCalPlus.GregorianDateToPersian(1999, 8, 2) => "1378/05/11"

PerCalPlus.GregorianDateToPersian("5 / 27 / 2015 3:14:25 PM") => "1394/03/06"

PerCalPlus.GregorianDateToPersian(DateTime.Now) => "1394/07/16"

PerCalPlus.GregorianDateToPersianLong(DateTime.Now ) => "پنجشنبه - 16 مهر - 1394"

برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی اگر تاریخ شما رشته است از طریق اینومریشن DateStringType باید برای تابع مشخص کنید چه نوع رشته ای رو میخواهید تبدیل کنید:

PerCalPlus.PersianDateToGregorian(1366, 12, 2) => "2/21/1988 12:00:00 AM"

PerCalPlus.PersianDateToGregorian(1366, 12, 2, 14, 22, 15) => "2/21/1988 2:22:15 PM"

PerCalPlus.PersianDateToGregorian("1366 / 12 / 2", PerCalPlus.DateStringType.ToShortDateString) => "2/21/1988 12:00:00" AM

PerCalPlus.PersianDateToGregorian("1394 / 07 / 13 08:44:28 ب.ظ", PerCalPlus.DateStringType.Now) => "10/5/2015 12:00:00 AM"

PerCalPlus.PersianDateToGregorian("دوشنبه - 2 اسفند - 1366", PerCalPlus.DateStringType.ToLongDateString) => "2/21/1988 12:00:00 AM"


PersianCalendarPlus در گیت هاب: https://github.com/HamidMosalla/PersianCalendarPlus

programmer755
دوشنبه 04 آبان 1394, 11:35 صبح
سلام حمید جان
ممنونم به خاطر تاپیک مفیدت