PDA

View Full Version : کار با فایلهای درون یک پوشهali ali10
چهارشنبه 22 مهر 1394, 23:56 عصر
با سلام
من می خواهم با دادن آدرس یک پوشه لیست تمامی فایلها و پوشه های درون آنرا به دست آورم.
سپس تمامی آنها را در داخل تنها یک فایل جدید کپی کنم.
ومجددا فایل حاصل را به همان صورت قبل در جایی دیگر تفکیک کنم.
لطفا در این موارد مرا راهنمایی کنید.

hamzehsh
جمعه 24 مهر 1394, 11:27 صبح
فقط آدرس فایلها را کپی کنی؟
یعنی چیزی مثل دایرکتوری گرفتن؟
توضیحات کاملتر میشه بگی؟