PDA

View Full Version : راهنمایی در مورد چند دستور در زبان سیeletcomp
شنبه 02 آبان 1394, 22:36 عصر
با سلام لطفا بگید این دستورات دقیقا چکاری را انجام میدهند؟ دستورات: ftoa و itoa و strlen: توی دستور ftoa : ان عدد 1 وسط یعنی چی؟ و....ftoa(feshar,1,data1);
itoa(zaraban,data2);
size=strlen(data1);
size2=strlen(data2);
size=size+size2;
size=size+21;
itoa(size,size_data);
feshar=feshar+0.7;
zaraban=zaraban+8;


سپاس

pbm_soy
یک شنبه 03 آبان 1394, 20:09 عصر
خط اول یک عدد اعشاری float را تبدیل به رشته میکند
خط دوم هم مانند خط بالاست فقط عدد صحیح را تبدیل به رشته میکند

تابع strlen هم طول رشته را برمیگرداند یعنی طول رشته data1 , data2 را برمیگرداند

دیگه فکر میکنم بقیه خطوط هم مشخص باشند