PDA

View Full Version : پیاده سازی سیستم اعلام نمره دانشگاهzizi_zizi69
یک شنبه 05 شهریور 1385, 00:24 صبح
با سلام

نمودار use case سیستم اعلام نمره دانشگاه در فایل ضمیمه موجود است .بنظر شما این use case سیستم را بطور واضح توصیف میکند. چه ایراداتی به آن وارد است.


http://us.f13.yahoofs.com/bc/4440c949m036087ec/bc/My+Photos/usecase.jpg?bfs3d8EBJyK1h6wC

smhoseyni
دوشنبه 06 شهریور 1385, 08:48 صبح
البته برای نقد صحیح و دقیق مدل شما لازم است شرح use-case ها و Vision پروژه را هم داشته باشیم، ولی اجمالا با توجه به نمودار ارائه شده چند نکته که به ذهنم می رسد را بیان میکنم :

1- یک اشتباه رایج در مدل شما نمایش چگونگی اجرای برنامه یا جریان اطلاعات با مدل use-case است (همانند نمودار CFD). که فکر می کنم سعی کرده اید با رابطه include (مثلا بین اعتراض، مشاهده نمره و مدیریت نمره) آنرا نمایش دهید. هدف از مدل use-case صرفا نمایش نیازمندی های کارکردی نرم افزار است و نه نمایش چگونگی جریان اطلاعات برای برآورده کردن آن نیازمندی ها.
2- به دلیل اشتباه فوق استفاده درستی از رابطه include نشده است. Use-case ی که include میشود باید مجرد باشد (به تنهایی در سیستم استفاده نشود و مستقل نباشد). بنابراین رابطه include بین مشاهده نمره و مدیریت نمره (که خود Use-case مستقلی است و دو تا actor دارد ) درست نیست. همین اشکال در مورد سایر روابط include نیز وجود دارد.
3- رابطه extend برای بیان حالت خاص یا گسترشی از use-case اصلی است، در مورد روابط extend هم (با توجه به عناوین use-case ها) به نظر می رسد استفاده درستی نشده است. شاید بهتر باشد رابطه extend را در مواردی که ترسیم کرده اید حذف کنید و use-case هایی که از آن رابطه استفاده کرده اند (حذف و اضافه ، پاسخ اعتراض) به صورت مستقل ترسیم نمایید. البته به دلیل اینکه شرح use-case ها در دست نیست نمی توانم به طور قطع بر این مورد تأکید کنم.
4- در بعضی موارد در مورد actor ها ابهام وجود دارد :
- آیا نقش مدیر گروه و مدیر آموزش در ارتباط با "مدیریت کلاس" یکسان نیست؟ اگر چنین است شاید مناسب باشد یک actor پدر برای آنها تعریف شود که این نقش را ایفا کند.

5- جهت رابطه accociation بین actor و use-case شروع کننده رابطه را نشان می دهد و نه جریان اطلاعات را. در اکثر موارد فکر می کنم جهت رابطه را جهت جریان اطلاعات در نظر گرفته اید، یا اینکه از آن خواسته اید برای نمایش چگونگی اجرای برنامه و تقدم و تأخر اجرای عملیات مختلف استفاده کنید (مثل جهت رابطه میان اعتراض و استاد که قاعدتا باید از استاد به سمت اعتراض باشد).

6- در مورد عناوین use-case ها هم شاید در بعضی موارد می توانستید عناوین بهتری انتخاب کنید (مانند اعتراض، مدیریت نمره) که توصیف بهتری از Use-case مورد نظر ارائه کنند.


امیدوارم توانسته باشم کمکتان کنم،
با تشکر،