PDA

View Full Version : در مورد اکسس و الفبای فارسیmes
پنج شنبه 18 اردیبهشت 1382, 16:39 عصر
عزیزان راهی هست که بشه یه رکورد ها رو بر حثب الفبای فارسی یه رکورد مثل نام خانوادگی تنظیم کرد؟

Vahid_Nasiri
جمعه 19 اردیبهشت 1382, 11:27 صبح
بله! در دستور sql خودتان در قسمت where از کلمه ی order استفاده کنید.