PDA

View Full Version : مشکل در اجرای فایل .batkolibri
سه شنبه 24 فروردین 1395, 03:07 صبح
دوستان؛
یه نرم افزار نوشتم که در یک مرحله باید یک فایل .bat رو اجرا کنم!
این فایل .bat هم یک سری دستورات رو در یک برنامه جاوا و CMD اجرا می کند.
اما هر وقت فایل .bat رو اجرا می کنم برنامه از کار میافته!
نکته اینجاست که قبل از اجرای برنامه، اگر به صورت دستی فایل .bat رو اجرا کنم، مشکلی نیست و کار رو انجام میده. اما از طریق کد خیر. تازه اگر سعی کنم با کد فایل رو اجرا کنم، بعد از اون نیز فایل خراب شده و قابل اجرا به صورت دستی هم نیست!

کد:

Process p = new Process();
p.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
System.Diagnostics.Process pro = new System.Diagnostics.Process();
p.StartInfo.FileName = Application.StartupPath + @"\Lib"+i+@"\unisntall.bat";
p.StartInfo.WorkingDirectory = Application.StartupPath + @"\Lib"+i;
p.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
p.Start();

kolibri
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395, 04:43 صبح
این پیام وقتی در سیستم های دیگر اچرا می کنم دریافت میشه:
140066