PDA

View Full Version : کتاب تجزیه و تحلیل بدافزارC3phalex1n_0x
سه شنبه 24 فروردین 1395, 05:58 صبح
139986
بالاخره کتاب تحلیل بدافزارها که ترجمه روان Practical Malware Analysis و یادداشت های بنده در کلاس های آمورشی بود، بعد از چهار سال چاپ شد. برای خرید می توانید با انتشارات دیباگران تماس بگیرید. البته برخی از وب سایت ها هم برای خرید آنلاین آن را با قیمت 50 هزار تومان قرار داده اند.
سرفصل های کتاب :

مقدمه
فصل اول : روش تجزیه و تحليل ایستا
فصل دوم : تجزیه و تحليل بدافزار در ماشين مجازی
فصل سوم : تجزیه و تحليل پویای بدافزار
فصل چهارم : دیس اسمبلی در معماری x86
فصل پنجم : دیس اسمبلر IDA Pro
فصل ششم : شناخت ساختمان های کد C در اسمبلی
فصل هفتم : تجزیه و تحليل برنامه های مخرب ویندوز
فصل نهم : دیباگر OllyDBG
فصل دهم: دیباگ در سطح کرنل با WinDBG
فصل یازدهم: رفتار بدافزار
فصل دوازدهم: راه اندازی مخفيانه بدافزار
فصل سيزدهم : رمزگذاریی دادهها
فصل چهاردهم : نشانه ارتباطات شبکه متمرکز بدافزار
بخش پانزدهم : ضد دیس اسمبلی
فصل شانزدهم : روشهای ضد دیباگ
فصل هفدهم : روشهای ضد ماشينمجازی
فصل هجدهم : پکرها و آنپَکرها
فصل نوزدهم : تجزیه و تحليل شلکد
فصل بيستم: تجزیه و تحليل C++
فصل بيست و یکم : بدافزارهای بر پایه معماری x64

برای دانلود فایل آزمایشگاه های کتاب بر روی لینک (آدرس (https://mega.nz/#%21JNBV2Lob%213QSIm0K4MCSJwd38w0tSv1_gKUwq0EJIxdB a8JAotGY)) کلید کنید.
برای خرید هم می توانید به آدرس (لینک (http://arianeshop.com/Product/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D 8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%8 1%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%8A%D8%AA%E2%80%8C%D9%8 7%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D B%8C)) رجوع کنید.

محمد حسین صمدیان
سه شنبه 25 مهر 1396, 12:18 عصر
رمز داره فایلش. رمزش چیه؟