PDA

View Full Version : پس زمینه برنامهHAIdle
جمعه 17 شهریور 1385, 15:43 عصر
چه جوری میشه به کاربر امکان داد تصویر back ground برنامه را در زمان اجرا از dialog box انتخاب کرده و آنرا نمایش دهد؟

RED-C0DE
جمعه 17 شهریور 1385, 16:29 عصر
شما می تونی از OpenFileDialog استفاده کنی و از خاصیت FileName اون :openFileDialog1.ShowDialog();
if(openFileDialog1.FileName!="")
{
this.BackgroundImage=Image.FromFile(openFileDialog 1.FileName);
}