PDA

View Full Version : مبتدی: مبخوام با انتخاب یک ایتم در listbox یک messagebox نمایش داده سودSayedAhmad
شنبه 25 اردیبهشت 1395, 03:25 صبح
سلام
میخوام با انتخاب یک ایتم در listbox متصل به sql یک messagebox با نام ایتم به نایش دربیاد این کد را هم نوشتم ولی بجای نام ایتم ادرس اپن به نمایش در میاد
MessageBox.Show(ltbAval.SelectedItem.ToString());
در C#‎‎ با تشکر

parvizwpf
شنبه 25 اردیبهشت 1395, 10:23 صبح
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
// Get the currently selected item in the ListBox.
string curItem = listBox1.SelectedItem.ToString();

MessageBox.Show(curItem);
}

alireza4474
یک شنبه 26 اردیبهشت 1395, 00:38 صبح
سلام
توی رخداد(event) selectedIndexChanged باید کد زیر رو بنویسی

messagebox.show(listbox1.selecteditem.tostring());

SayedAhmad
یک شنبه 26 اردیبهشت 1395, 00:39 صبح
با تشکر
اما listbox من به دیتا بیس متصل است و در message box نام ایتم را نشان نداده و ارس ان را می دهد در show(curItem.toString()); اضافه کردم درست نشد راهنمایی کنید با تشکر