PDA

View Full Version : اررور The Thread Was Being Abortednight-wolf
شنبه 16 مرداد 1395, 22:19 عصر
با سلام
بنده در برنامم از ترد ها استفاده میکنم اما گاها ارروری که در عنوان ذکر کردم رو میده حتی از دستور
CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
و از دستور

catch (ThreadAbortException ex)
{
//
}
استفاده کردم و حتی اومدم بررسی کردم وضعیت تردهارو که اگه در حالت استارت باشه مجددا استارت نکنه یا Abort اما باز هم گاها اررور میده:D

تایپکهایی که با این موضوع ایجاد شده رو هم بررسی کردم اما به پاسخ پرسشم نرسیدم!!:لبخندساده:

لطفا با یه مثال کامل توضیح بدید چطور این مشکل رو حل کنم؟؟؟