PDA

View Full Version : UML 2.0smhoseyni
یک شنبه 26 شهریور 1385, 10:53 صبح
شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که چه تغییر مهمی در UML رخ داده است که پس از UML 1.5، UML 2.0 عرضه شد؟ آیا اضافه شدن دیاگرام‌های جدید (مثل Timing Diagram) یا بهبود دیاگرام‌های موجود (مانند افزودن امکانات بیشتر به Sequence Diagram ) موجب این ارتقاء قابل توجه شده است؟ حقیقت این است که آنچه که موجب این ارتقاء‌ نسخه قابل توجه از 1 به 2 شده است، فراتر از این جزئیات است.
آنچه که تولید مدل‌گرا (Model Driven Development) نامیده می‌شود، که بر پایه سطح تجرد بالاتر و استفاده بیشتری از تولید خودکار کد نسبت به روش‌های سنتی قرار دارد، اثر قابل توجه خود در بهبود کیفیت نرم‌افزار و بهره‌وری تولید نشان داده است. از آنجاییکه نقش زبان مدل‌سازی برای موفقیت MDD بسیار مهم است، یک تجدید نظر عمده در زبان استاندارد UML انجام شده است که منجر به عرضه UML 2.0 گردیده است. درعین حال که چندین قابلیت جدید مدل‌سازی اضافه شده است – مانند قابلیت بیان دقیق‌‌تر معماری نرم‌افزار - خصوصیت غالب این بازبینی عمده، زیاد کرد دقت قابلیت تعریف زبان است که سطح بالاتری از خودکارسازی را فراهم می‌کند. در ادامه شرح خواهیم داد که UML2.0 چگونه به این موارد دست یافته است و سایر جنبه‌های مهم آنرا نیز بیان خواهیم کرد.

smhoseyni
سه شنبه 04 مهر 1385, 08:53 صبح
ادامه مطلب را می‌توانید در این مسیر مطالعه فرمایید :

http://www.smhoseyni.com/notes/uml2.htm
(لطفا اگر کسی میداند که چگونه میشود اینجا جدول قرار داد به من کمک کند تا اصل مطلب را در همینجا قرار دهم. با تشکر)