PDA

View Full Version : Import دیتابیسهای Foxproتحت داس در Accsess2000ahmad_rabie2002
شنبه 20 اردیبهشت 1382, 08:09 صبح
چگونه می توان DBF های راکه با FOXPRO تحت DOS نوشته ایم و فارسی هم هستند را در محیط ACCESS 2000 در WINDOWS98باز کرد

خیلی ممنون ومتشکر

Vahid_Nasiri
شنبه 20 اردیبهشت 1382, 10:49 صبح
فرمت اونها عموما ایران سیستم هستند باید یک برنامه تبدیل گر اول بنویسی که فاکس پرو را به فرمت جدید و فارسی جدید تبدیل کند بعد.......