PDA

View Full Version : تست برنامه تحت شبکه از طریق VM Waremmbguide
دوشنبه 28 فروردین 1396, 11:20 صبح
سلام

می خوام برنامه رو در شرایط شبکه تست کنم. در سیستم اصلی SQL Server 2014 نصبه و می خوام برنامه از ماشین مجازی VM Ware به SQL در سیستم اصلی ارتباط برقرار کنه. البته هر دوتا ویدوز رو با هم شبکه کردم و پوشه های Share در دسترس هستند و در SQL Management هم IP سیستم اصلی رو تنظیم کردم و گزینه های Active و Enable رو فعال گذاشتم. اما برنامه از VM Ware نمیتونه به SQL ارتباط برقرار کنه. لطفا راهنمایی کنید باید چطور برنامه رو در شرایط شبکه تست کنم. درضمن در Firewall ویندوز اصلی Port 1433 رو در دسترس قرار دادم.

تشکر