PDA

View Full Version : برنامه حسابداریsg.programmer
دوشنبه 04 دی 1396, 00:11 صبح
سلام
آیا نمونه برنامه حسابداری با قابلیت های تعریف ( سرفصل ها و گروه حسابها و بخش معین و تفضیلی و.. از این دست) و تعریف انبار در سایت موجود هست؟

aliramazani
چهارشنبه 06 دی 1396, 01:35 صبح
سلام
آیا نمونه برنامه حسابداری با قابلیت های تعریف ( سرفصل ها و گروه حسابها و بخش معین و تفضیلی و.. از این دست) و تعریف انبار در سایت موجود هست؟
سلام
با توجه به گستردگی برنامه های حسابداری اگه بخوای از روی یک برنامه دیگه برنامه بنویسی به مشکل بر می خوری و شکست خواهی خورد