PDA

View Full Version : compo box in januskarimi84
پنج شنبه 27 مهر 1385, 01:23 صبح
سلام
من در برنامه گرید را به صورت run time به دیتا بیس وصل میکنم و زپcolum انها و دیگر کارها را کلا به صورت run time انجام می دهم.
حال میخواهم یک ستون از برنامه از نوع combo box باشد به چه شکل باید این کار را انجام بدهم

asar_001
پنج شنبه 27 مهر 1385, 03:12 صبح
در قسمت grid designer در پنجره سمت چپ در قسمت drop down کمبو را طراحی میکنی
ستونی که میخوای combo بشه رادر قسمت edit typeاز نوع MultiColumnDropDown انتخاب میکنی وdrop down را اسم combo ساخته شده انتخاب می کنی
و default group interval را هم از نوع text