PDA

View Full Version : سوال: انتخاب یک ردیف در گریدویو با استفاده از رشتهvoice.of.silence
چهارشنبه 09 اسفند 1396, 20:28 عصر
سلام دوستان:
من می خوام که در هنگام Form_load ردیف مورد نظرم به صورت انتخاب شده باشد که آن ردیف با توجه به مقدار موجود در رشته متغییر است.
من می تونم که مقدار رو از datagridview بگیرم و در رشته قرار بدم
string test = dgvoctions.SelectedCells[0].Value.ToString();


اما نمی تونم که عکس این عمل رو انجام بدم یعنی اینکه ردیفی select بشه که مقدار رشته در آن موجود باشه.
با سپاس.

danialafshari
پنج شنبه 10 اسفند 1396, 01:39 صبح
سلام دوستان:
من می خوام که در هنگام Form_load ردیف مورد نظرم به صورت انتخاب شده باشد که آن ردیف با توجه به مقدار موجود در رشته متغییر است.
من می تونم که مقدار رو از datagridview بگیرم و در رشته قرار بدم
string test = dgvoctions.SelectedCells[0].Value.ToString();

اما نمی تونم که عکس این عمل رو انجام بدم یعنی اینکه ردیفی select بشه که مقدار رشته در آن موجود باشه.
با سپاس.

با سلام
به این شکل

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int rowIndex = -1;
DataGridViewRow row = dataGridView1.Rows
.Cast<DataGridViewRow>()
.Where(r => r.Cells["Column1"].Value.ToString().Equals("afshari"))
.First();


rowIndex = row.Index;
dataGridView1.Rows[rowIndex].Selected = true;
dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = rowIndex;
}

موفق باشید