PDA

View Full Version : استفاده از عملگر <<>> در مقداردهی رجیسترهاtempel
شنبه 13 مرداد 1397, 21:41 عصر
سلام،پس ازتنظیمات code wizard در کدویژن،به صورت پیش فرض رجیسترهارو با عملگرهای شیفتی مقداردهی می کند،درصورتی که عملگرهای شیفتی مقدار را روی پایه ها تغییر می دهند مثلا برای مقداردهی به رجیسترهای وقفه به جای آنکه ازاعداد هگزادسیمال یا باینری استفاده کند به این صورت GICR=(1<<INT0); مقداردهی میکند،چطورمیتوان تشخیص دادکدام پایه از این رجیستر اکنون چه مقداری دارد،این مقداردهی هاچگونه انجام می شوند