PDA

View Full Version : متدولوژی rupasefy2008
جمعه 09 آذر 1397, 16:48 عصر
سلام دوستان
در نمودار زیر تفاوت deployment و transition چیه؟(یکیش استقرار هست دیگری انتقال --هر دو یعنی انتقال به جامعه کاربران)
دوم این که مگه در هر فاز تمام نظم ها اجرا نمیشه بعد میره فاز بعد. خوب در فاز اول که مربوط به امکان سنجی پروژه هست چطور می خواد تست و پیاده سازی و طراحی و مدل انجام بده؟:گیج:


149343

farhad_shiri_ex
یک شنبه 09 دی 1397, 13:47 عصر
در نمودار زیر تفاوت deployment و transition چیه؟(یکیش استقرار هست دیگری انتقال --هر دو یعنی انتقال به جامعه کاربران)


deployment در حقیقت استقرار هر Task را پوشش میده!
transition یک مولفه کوچیک از یک Task هستش و اصولا به طور مستقیم بهم مرتبط نیستند. البته در متدولوژی های چابک مثل RUP به این شکل شرکت پذیری دارند.هر فاز تمام نظم ها اجرا نمیشه بعد میره فاز بعد. خوب در فاز اول که مربوط به امکان سنجی پروژه هست چطور می خواد تست و پیاده سازی و طراحی و مدل انجام بده؟

لزوما نباید تمام Task ها انجام بشه تا فازبعد اجرا بشه ! نکته مهندسی در این متدلوژی همین هست که می توان به شرط اینکه Task ها در هر بخش طوری سازمان داده شده باشند که برخورد کمی با هم داشته باشند می توان هر بخش جداگانه کار خود را انجام بده! این چیزی که شما می فرمایید در مدل آبشاری صادق هست که هر بخش به بخش قبل وابسته است ولی در مدل های Agile سعی براین هست که تصادم بین هر بخش به حداقل برسه البته یکی از کارهای این متدلوژی هست.