PDA

View Full Version : یکی نبودن خروجی دو تابع هش با مقادیر یکسانmamadco
پنج شنبه 20 دی 1397, 18:42 عصر
دوستان این کد رو ملاحظه کنید

*در داخل فايل passwords.txt
عدد 12345678
و در خط اول وجود دارد
*/
$file = fopen("passwords.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo md5(sha1(fgets ( $file ))). "</br>";
echo md5(sha1(12345678));
fclose( $file ) ;

همونطور که کامنت کردم من در یک فایل به اسم passwords.txt عدد 12345678 رو قرار دادم .
و اونو از طریق fget فرخوانی کردم و با تابع md5 و sha1 هش کردمش نتیجه خروجی این بود :
0144712dd81be0c3d9724f5e56ce6685
اما وقتی 12345678 رو به طور مستقیم در تابع هش به کار میبرم خروجی این میشه :
8843028fefce50a6de50acdf064ded27
سوالم اینه که در ظاهر مقادر باید یکسان باشن اما چرا دو تا هش متفاوت برمی گردونه . ؟

اون چیزی که مد نظر من هست اینه تابعی که مقدار رو از داخل فایل میخونه هش دوم رو برگردونه یعنی این :
8843028fefce50a6de50acdf064ded27