PDA

View Full Version : ارسال اطلاعات از سرور به سایت دیگه و دریافت نتیجهpeymanf11
چهارشنبه 22 خرداد 1398, 17:31 عصر
با سلام

بنده در تلاشم تا بتونم به سایت راهور اطلاعات رئ ارسال ئ نتیجه رو دریافت کنم ؛ اما متاسفانه نمیتونم


$url = 'http://estelam.rahvar120.ir/?sideid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=2371666';


هم این:
//مقادیری که باید ارسال شوند
$data = http_build_query(
array(
'hashtraghami' => '95442627',
'capcha' => $chapcha,
'submit' => 'submit'
)
);

//تنظیم سربرگ های http
$http = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
'content' => $data
)
);

//معتبر سازی با stream_context_create
$context = stream_context_create($http);
//ارسال درخواست و دریافت نتیجه
$result = file_get_contents($url, FALSE, $context);

echo $result;و هم این//تنظیم آدرس url
$curl = curl_init($url);
//تنظیم ارسال از طریق متد POST
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
//تنظیم پارامترها
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, 'hashtraghami=95442627&capcha='.$chapcha.'&submit=submit');
//تعین اینکه پاسخ سرور دریافت شود یا خیر
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
//اجرای نشست
$result = curl_exec($curl);
//پایان نشست
curl_close($curl);
echo $result;به من برای ارسال اطلاعات و دریافت نتیجه کمکی نکرد


لطفا بنده رو در این زمینه راهنمائی نمائید.


با تشکر

ali_sed
پنج شنبه 23 خرداد 1398, 13:18 عصر
با سلام

لطفا بنده رو در این زمینه راهنمائی نمائید.


سلام

اولین گام بررسی ریکوئست ارسالی است که میتوانید از developer tools مرورگر خود استفاده کنید. هدر ریکوئست شما به اندازه پارامترهای ارسال شده به روش get , post اهمیت دارد. بنابراین تمامی آنها را در درخواست خود بگنجانید ممکن است سمت سرور referrer یا کوکی یا حتی user agent بررسی شود و اگر مقدار مناسب نداشته باشند پاسخ درستی دریافت نکنید.

در برخی form ها نیز مقادیری مانند token گنجانده شده است که باید آن را نیز همراه با درخواست خود ارسال کنید.

plague
پنج شنبه 23 خرداد 1398, 14:29 عصر
مهم ترین کاری که باید بکنی بررسی خروجی هستش که شما نزاشتی
اگه اررور سرور دیدی هدر هات مشکل داره
اگه 404 دیدی باید follow redirect رو فعال کنی
اگرم اررور ولیدیشن دیدی که پارامتر های ارسالیت مشکل داره


همه مواردی که گفتم مربوط به روش curl هستن

peymanf11
پنج شنبه 23 خرداد 1398, 16:50 عصر
همچنان منتظر پاسخ ...