PDA

View Full Version : مبتدی: ذخیره، ویرایش، حذف sql در سی شارپmanoochehr22
دوشنبه 11 شهریور 1398, 16:09 عصر
برنامه ای با سی شارپ نوشتم ذخیره اسامی گروه ها شامل کد اعضای گروه و...،ستونی برای اینکه نمایش دهد عضو تکراری هست یا نه برای مثل عضوی در چند گروه آمده، کدی که بتونه تشخیص بده که این نام تکرار شد در دیگر گروها و توی ستون عضو تکراری تکستی رو نمایش بده که تکراری هست و در قسمت ویرایش افرادی که متفاوت ولی اسمی مشابه دارند با وارد کد ملی تکرار بودن اون رو نقض کنه وعبارت تکراری رو در ستونهای فیلد عضو تکراری برداره اگر دو اسم شبیه به هم هستند با وارد کردن کد ملی وارد شد عبارت تکراری برای آنها حذف شود.
اگر برنامه در این مورد نوشته شد معرفی کنید لطفا

ROSTAM2
سه شنبه 12 شهریور 1398, 09:08 صبح
سلام خسته نباشید ؟! گزینه بیشتر نداره مثلا هیچکدام؟!:متفکر:

manoochehr22
سه شنبه 12 شهریور 1398, 18:02 عصر
اگر تکراری نبود ثبت میشه

manoochehr22
یک شنبه 17 شهریور 1398, 23:52 عصر
یه برنامه نوشتمfor (int i = 0; i <= dataGridView1.Rows.Count - 2; i++)
{
con.Open();

int Id = Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString());
string nameleader = dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString();
string namefamily = dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString();
string pname = dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString();
string codemali = dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value.ToString();

String insertData = "INSERT into users_full_details (id,leader,namefamily,namefather,codemali) values(@id,@leader,@namefamily,@namefather,@codema li)";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertData, con);


cmd.Parameters.AddWithValue("@id", Id);
cmd.Parameters.AddWithValue("@leader", nameleader.Trim());
cmd.Parameters.AddWithValue("@namefamily",namefamily.Trim());
cmd.Parameters.AddWithValue("@namefather",pname.Trim());
cmd.Parameters.AddWithValue("@codemali",codemali.Trim());


cmd.ExecuteNonQuery();
cmd.Clone();
con.Close();


}
کد بالا داده های اکسل رو درون یک گرید ویو توی سی شارپ قرار می ده و ذخیره در پایگاه داده ذخیره می کنه حال مشکلی که میخوام داده ها(تکست و عدد) به زبان فارسی و نوع آنها رو تعیین کنم تا به درستی در پایگاه داده ذخیره شوند.for (i = 0; i < countname; i++)
{

SqlDataAdapter da_user = new SqlDataAdapter("Select * From users_full_details where namefamily='" + dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString() + "'", cn);
DataTable dt_user = new DataTable();
da_user.Fill(dt_user);

if (dt_user.Rows.Count > 1)
{


for (j = 0; j < dt_user.Rows.Count; j++)
{
SqlCommand cm_refresh = new SqlCommand("Update users_full_details Set state=N'" + " عضو تکراری " + "' where namefamily='" + dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString() + "' and state_del='" + false + "'", cn);
cm_refresh.ExecuteNonQuery();


{{
کد دومی هم اسم های تکراری که از اکسل درون sql ذخیره شدن رو در سی شارپ پیدا میکنه حال مشکل من این که این کد اسامی تکراری رو پیدا نمی کنه کد درست .

.
.
.
یکی جواب بده.