PDA

View Full Version : یک نمونه کد اتوماتیک در .NETomid_Ahmadi
یک شنبه 05 آذر 1385, 10:39 صبح
کد زیر یه نمونه از کدهایی است که به صورت اتوماتیک به وسیله .NET تولید میشه. چرا از این همه کست استفاده می کنه، نمی دونم؟ تازه این فقط توی کدهای اتوماتیک مربوط به دیزاینره، در مورد کدهای اتوماتیک دیگه هم بعید نیست از این سوتیها باشه.
P.S.: ورودی های تابع از نوع Int32 هستن.lnklblTWorkersType.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(186)) )), ((int)(((byte)(207)))), ((int)(((byte)(247)))));