PDA

View Full Version : در برنامه کلاینت و سروری مدیریت ارتباط با بانکasgari2005
جمعه 31 فروردین 1386, 18:35 عصر
من چگونه بتوانم در برنامه ای که در بیش از 100 کلاینت نصب است و با بانک کار می کند اگر موقعی Sql server دچار مشکل شد به عنوان مثال Stop شد در برنامه کلاینت پنچره ای باز شود و به کار اطلاع بدهد البته می دانم که با try و catch کردن کدهای برنامه می توان آن را مدیریت نمود ولی آیا راه دیگری وجود ندارد به عنوان مثال برنامه ای در سرور در حال چک کردن ارتباط با بانک باشد و دیگر کلاینت ها هم از طریق پورت شبکه با این برنامه در ارتباط باشند
البته به نظر من در این روش نیاز است برنامه را به صورت multi thread kنوشته شود که یک thread در حال کار با پورت شبکه که ارتباط با بانک را چک کند و thread دیگر قسمت های دیگر برنامه را اجرا کند اگر کسی در این مورد نظری دارد لطفا بفرماید
نکته ای وجود دارد من تجربه در زمینه socket programming و multi thread ندارم

hdv212
جمعه 31 فروردین 1386, 23:37 عصر
به نظر من شما برای دستوراتی که از سمت کلاینت اجرا میشه Timeout بذاری که اگر در یک فاصله ی زمانی خاصی ارتباط برقرار نشد و سرور پاسخ نداد، به کاربر اطلاع بدی.