PDA

View Full Version : فایل exe برنامه؟rostamedastan
پنج شنبه 06 اردیبهشت 1386, 01:02 صبح
سلام علیکم
فایل exe اصلی برنامه که برای اجرا باید آن را اجرا کنیم همان است که در آدرس bin\Debug\ قرار دارد؟

Sorenaa_s
پنج شنبه 06 اردیبهشت 1386, 01:50 صبح
بستگی به نوع Compile دارد. اگر Debug باشد در bin\Debug\ ولی اگر Replease باشد در \bin\Release

hdv212
پنج شنبه 06 اردیبهشت 1386, 02:02 صبح
بستگی به Solution Configuration داره که روی Release باشه یا روی Debug