PDA

View Full Version : نصب PHP بر روى win32 بصورت server module SAPIali643
دوشنبه 10 فروردین 1383, 06:41 صبح
نصب PHP بصورت server module SAPI بر روى Apache توسط دوست عزیزمان آقاى على نادرى در قسمت مقالات بطور کامل توضیح داده شده است
و اما نصب PHP بر روى IIS :
جهت این کار ابتدا باید PHP را از این آدرس Windows Binaries بر روى PC خود ذخیره کنید
محتویات این فایل که بصورت zip است را در شاخه‌اى که مىخواهید php را نصب کنید قرار دهید c:\php خوب است
پس از این کار فایل‌هاى php4ts.dll و sapi/php4isapi.dll و dlls/*.dll را در شاخه system ذخیره کنید


c:\windows\system for Windows 9x/ME
c:\winnt\system32 for Windows NT/2000
c:\windows\system32 for Windows XP فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخه WINDOWS ذخیره کنید
در فایل php.ini تغییرات زیر را ایجاد کنید:
شما باید extension_dir را به شاخه extension هاى مورد نظر خود تغییر دهید چنانچه مطابق با توضیحات پیش رفته باشید این مسیر c:\php\extensions مىباشد
فایل browscap.ini را در


c:\windows\system\inetsrv\browscap.ini on Windows 9x/Me,
c:\winnt\system32\inetsrv\browscap.ini on NT/2000,
c:\windows\system32\inetsrv\browscap.ini on XP. جنانجه پس از نصب PHP فایلهاى شما در شناختن variable ها مشکل داشتید در فایل php.ini پارامتر register_globals را از off به on تغییر دهید
سپس در IIS در قسمت


Home Directory > configuration > App Mappings :

Executable : C:\WINNT\system\php4isapi.dll
Extension : .php را اضافه کنید در قسمت ISAPI نیز


Filter Name : php
Executable : C:\WINNT\system\php4isapi.dll


پس از یک بار stop / start کردن IIS شما مىتوانید PHP را بر روى PC خود اجرا کنید
موفق باشید

نویسنده مصطفی افتخاری
منبع : چون از خیلی وقت پیشه یادم نیست

oxygenws
دوشنبه 10 فروردین 1383, 07:12 صبح
سلام،
ممنون از مطلب خوبتون....
منبعش هم سایت قبلی iranphp است :)
موفق باشید، امید