PDA

View Full Version : ظاهر شدن فرم در وسط صفحهmahdishojaee
سه شنبه 29 خرداد 1386, 02:02 صبح
من می خوام وقتی فرمم لود ، صفحه من هر resolution که داره فرم من وسط صفحه ظاهر بشه . چه کدی باید بنویسم یا چه کار باید بکنم؟

reza.palang
سه شنبه 29 خرداد 1386, 02:34 صبح
این کد رو باید توی ایونت load فرم بذاری


int w = Screen.GetWorkingArea(new Point(0, 0)).Width -
this.Size.Width;
int h = Screen.GetWorkingArea(new Point(0, 0)).Height -
this.Size.Height;

this.Location = new Point(w/2,h/2);

merced
سه شنبه 29 خرداد 1386, 03:29 صبح
فرم یه پراپرتی داره
StartPosition

mahdishojaee
سه شنبه 29 خرداد 1386, 11:16 صبح
خودم پیداش کردم :
;()this.CenterToScreen

choobin84
سه شنبه 29 خرداد 1386, 23:17 عصر
خودم پیداش کردم :
;()this.CenterToScreen

مگه بالایی ها را امتحان نکردید؟
همونا هم درست بودن.