PDA

View Full Version : استفاده همزمان ازKeyPress و AutoCompleteModealireza1384
دوشنبه 18 تیر 1386, 14:47 عصر
سلام. دربرنامه ای از یک Combobox استفاده کرده ام که AutoCompleteMode آنرا Set کرده ام . همزمان در KeyPress آن دستوری نوشته ام که می خواهم اجرا شود. اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد. به عبارت دیگر وقتی خاصیت AutoCompleteMode را برابر با Suggest قرارمی دهم دیگر رویداد KeyPress فراخوانی نمی شود. علت چیست و چگونه می توان هردو را باهم استفاده کرد ؟

hdv212
دوشنبه 18 تیر 1386, 15:11 عصر
از خاصیت AutoComplete باید به شیوه ی زیر استفاده کنی :


//define a variable as AutoCompleteStringCollection Type for save Items that appears in AutoCompleteCollection list
AutoCompleteStringCollection strings = new AutoCompleteStringCollection();

//Add string items to 'strings' variable
strings.Add("احمد");
strings.Add("اکبر");
strings.Add("اناد");
strings.Add("ادریس");
strings.Add("ابلیس");
strings.Add("اصغر");

//set textBox1 properties as following
this.textBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest;
this.textBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource;
this.textBox1.AutoCompleteCustomSource = strings;

موفق باشید.

alireza1384
دوشنبه 18 تیر 1386, 15:23 عصر
دوست عزیز hdv212 ضمن تشکراز راهنماییتان ؛ مشکلی درنحوه استفاده از AutoComplateMode ندارم . مشکل زمانی رخ می دهد که وقتی ازاین Property استفاده می کنم ، دیگر رویداد KeYPress مربوط به کنترل مورد نظر فراخوانی نمی شود.

hdv212
دوشنبه 18 تیر 1386, 15:57 عصر
یعنی شما در رویداد KeYPress، کدی نوشتی که حتما باید اجرا بشه ؟
میتونی در رویداد Text_changed، رویداد KeYPress رو به صورت دستی فراخوانی کنی.

alireza1384
سه شنبه 19 تیر 1386, 09:35 صبح
دوستان دیگه راهی به ذهنشان نمی رسد؟ روش گفته شده توسط hdv212 به دلیل تفاوت نوع آرگومانها دردورویداد بیان شده جوابگو نیست .

hdv212
سه شنبه 19 تیر 1386, 14:18 عصر
private void comboBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
this.comboBox1_KeyPress(null, null);
}