PDA

View Full Version : Delphi Form to Resource BuilderValadi
دوشنبه 25 تیر 1386, 08:52 صبح
این هم یک برنامه Resource در دلفی که فایل های با پسوند (dfm (form delphi .* را تبدیل به (res.* Resource می کند

http://www.torry.ru/tools/project/resources/d2rsetup.zip

منبع :www.torry.ru

Batman
دوشنبه 25 تیر 1386, 09:00 صبح
آقای valadi ممکنه بیشتر توضیح بدین درباره این پسوندها و اینکه تبدیلش به چه درد میخوره

Valadi
دوشنبه 25 تیر 1386, 09:04 صبح
عزیز دل برادر از اسمش پیداست نیازی به توضیح نیست ضمنا خودم هم توضیح به فارسی دادم

موفق و موید باشی