PDA

View Full Version : تعین فرم اصلی برنامهjafari_m246
پنج شنبه 28 تیر 1386, 07:38 صبح
چطور می توانیم اولین فرمی را که بعد از اجرا نمایش داده می شود را انتخاب کنیم؟
(اینکه کدام فرم اول نمایش داده بشود)

behrouz_n
پنج شنبه 28 تیر 1386, 08:27 صبح
در قسمت Program.cs باید در قطعه کد زیر به جای Form1 نام فرم مورد نظرت رو بنویسی
()static void Main
}
();Application.EnableVisualStyles
;(Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(fa lse
;(()Application.Run(new Form1
{