PDA

View Full Version : کار با ADODCbehrouz_n
سه شنبه 02 مرداد 1386, 08:33 صبح
چطور یک دیتابیس را با ADODC در #c مرتبط کرد و سپس اون adodc را با یک datagridview یا یک label مرتبط کنیم؟

behrouz_n
یک شنبه 07 مرداد 1386, 08:43 صبح
چطور یک دیتابیس را با ADODC در #c مرتبط کرد ?
لطفا راهنمایی کنید؟
در VB6 خیلی راحت میشه این کار را انجام داد ولی در #C یه کم پیچیدست.